algemene voorwaarden

Het Licht In

Wie zich inschrijft voor een consult, behandeling, les of workshop gaat een contract met ons aan. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou verwachten.

Bedrijfsgegevens

Het Licht In
Plantageweg 13J
3833 AZ Leusden
Telefoonnummer 06-18169146
E-mailadres info@hetlichtin.nl
KvK-nummer 86369849
BTW-identificatienummer NL863945430B01

1. Inschrijving

Je schrijft je in voor een consulten, workshops, lessen, of retraites door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen via onze website of een mail te sturen naar info@hetlichtin.nl. Zo gauw we je inschrijfformulier ontvangen, mailen we je een bevestiging van ontvangst. Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief. 

Als je workshops, lessen, retraites wilt annuleren nadat je inschrijving definitief geworden is, kost dat geld. Hiervoor hanteren de volgende regels:

  • 1 maand tot 2 weken voor de start van de workshops, lessen en retraites: 50% van de prijs.
  • Minder dan 2 weken tot 2 dagen voor de start van de workshops, lessen, trainingen: 75% van de prijs.
  • Minder dan 48 uur voor de start van de workshops, lessen, trainingen: 100% van de prijs.

Als je een consult wilt annuleren nadat je inschrijving definitief is geworden, kan dat ook ook geld kosten. Hiervoor hanteren de volgende regels:

  • annulering of verplaatsen van een consult kan kosteloos wanneer dit meer dan 24 uur van te voren gebeurt.
  • Wanneer een consult binnen 24 uur wordt geannuleerd of verplaatst, wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

2. Kwaliteit

We doen ons uiterste best om onze workshops, lessen, trainingen, retraites of behandelingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen. Ben je ontevreden over (een onderdeel van) een opleiding of training van ons? Laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen we er iets aan doen.

Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met onze onafhankelijke klachtencommissie.

3. Te weinig deelnemers

We mogen workshops, lessen, trainingen, retraites zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 4 deelnemers zijn. Als we een opleiding of training afzeggen, laten we je dat minstens een week van tevoren weten.

4. Trainer of locatie niet beschikbaar

Als op de dag van de opleiding of training een trainer of de locatie niet beschikbaar is, zullen we binnen onze mogelijkheden naar een vervangende trainer of locatie zoeken. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug. We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de opleiding of training.

5. Studiemateriaal

Alle studiemateriaal dat we uitdelen tijden de opleiding of training wordt automatisch van jou. Dit geldt voor trainingsmappen, uitdelers, oefeningen enzovoort. Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van het Het Licht In en desbetreffende auteurs. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt.

6. Betaling

We zetten de factuur standaard op jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Wanneer je daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Wanneer je wilt, kunnen we een betalingsregeling afspreken.

7. Privacy

Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, je carrière, je eigen sterktes en zwaktes enzovoort.

We zullen alle informatie betreffende de deelnemers bij de uitvoering van onze ‘dienst’(en) vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach daartoe verplicht is of de coach toestemming heeft verkregen. Mocht u gebruik willen maken van een e-mailconsult of opname consult is het niet toegestaan uw consulten te publiceren, kopiëren, verveelvoudigen d.m.v. fotokopie of deze openbaar te maken zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben gevraagd via het email adres via info@hetlichtin.nl.

8. Aansprakelijkheid

Het Licht In kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan alle activiteiten van Het Licht In is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens consults, workshops, lessen, of retraites en tijdens zijn/haar verblijf in aangeboden accommodaties. De consults, workshops, lessen, of retraites zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Het Licht In kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door deelnemers ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door mededeelnemers.

9. Tussentijds stoppen

Mocht je besluiten om uit eigen beweging vroegtijdig te stoppen met een consult, workshop, les, of retraite dan ontvang je géén restitutie voor de niet gevolgde lessen/dagen. Mocht het docententeam of het bestuur van het Licht In beslissen dat het niet mogelijk voor je is om de workshops, lessen, of retraites af te maken, dan zullen de nog niet gevolgde lessen worden terugbetaald.

10. Het Licht In behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

11. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Met vriendelijke groet,

Sabrina van der Meer en Frijk Wieland
Eigenaren van Het Licht In

te Leusden
Datum 12 mei 2022

Contactgegevens
U kunt ons bereiken via:
+31(0)618169146
info@hetlichtin.nl

Contact

Centrum
info@hetlichtin.nl
06 18169146

Frijk Wieland
frijk@hetlichtin.nl

Sabrina van der Meer
sabrina@hetlichtin.nl

Bezoekadres
Plantageweg 13J
3833 AZ Leusden